RAUMAN SEURAKUNNAN HISTORIA KESKIAJALTA 1640-LUVULLE

Suomen eturivin keskiajantutkijoiden kirjoittama teos Risti ja lounatuuli (Rauman seurakunta 2015, painatus SKS) avaa nykylukijan eteen monipuolisen kuvan pohjoismaisesta keskiajan kaupunkiseurakunnasta. Keskiajalla hengellinen ja kirkollinen elämä läpäisivät koko yhteiskunnan. Pienen rannikkokaupungin ja sen seurakunnan elämä oli myös kansainvälistä. Eurooppa oli yhdentynyt katolisen kirkon suojissa, ja yhteydet Turkuun, Tukholmaan ja Roomaan olivat tiiviit. Raumalla toimi myös Fransiskaaniveljestö. Hengenviljely oli monipuolista ja kaupungissa oli keskiajalla  peräti kaksi kivikirkkoa. Alkava luterilainen reformaatio näkyi Rauman seurakunnassa monella tapaa. Meren yli lounaasta tulivat keskiajan ja reformaation tärkeät vaikutteet. Paikallisten ihmisten uskosta ja työstä rakentui Rauman seurakunta.

Dosentti Anu Lahtinen (Suomen historian dosentti, TY, lehtori, HY) kokosi kirjahanketta varten monitieteisen asiantuntijaryhmän. FT Tuula Hockman on kirjoittanut teokseen laajat kokonaistutkimukset seurakunnan historiasta, ja kunkin alan asiantuntija kirjoittaa Rauman hengellisestä elämästä oman alansa - taideteosten, maalausten, käsikirjoitusten tai musiikin- ja kielihistorian kautta. Teos tarjoaa paljon yleistä tietoa hengellisestä elämästä keskiajan ja uskonpuhdistuksen ajan Pohjolassa. Hankkeeseen liittyy myös Rauman hengellisen elämän virtuaalista esittämistä käsittelevä  projekti, jota on rahoittanut Alfred Kordelinin säätiö.

http://www.rauma.seurakunta.net/getfile.php?tid=894

Share