Tilaushistoriakeskus kehittää laadunvalvontaa ja paikallishistoriawikiä

Tilaushistoriakeskus on saanut Suomen Tiedekustantajien Liitolta rahoituksen tilausjulkaisujen laadunvalvonnan kehittämiseksi ja Alfred Kordelinin Säätiöltä rahoituksen paikallishistoriawikin kehittämiseksi.

Laadunvalvonnan kehittämiseksi Tilaushistoriakeskus selvittää, miten paikallis- ja muiden tilaushistorioiden tieteellinen laatu voitaisiin osoittaa mahdollisesti joko omalla sertifikaatilla tai kehittämällä Tilaushistoriakeskuksen laadunvalvontaa vastaamaan olemassaolevia vertaussertifikaatteja. Yleisimmin käytössä on tällä hetkellä Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan vertaisarvioiduille julkaisuille myöntämä tunnus. Laadunvarmistusta koskeva selvitystyö valmistuu kevään aikana ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään sen jälkeen.

Paikallishistoriawiki-hankkeen tavoitteena puolestaan on paitsi koota uutta tietoa ja innostaa paikallishistorian ystäviä ja asiantuntijoita jakamaan tietoaan wikialustalla, myös yhdistää ja linkittää jo olemassaoleviin paikallishistoriallisiin wikiaineistoihin. Hanke käynnistyy keväällä 2020 ja alustavia tuloksia odotetaan vuoden 2020 aikana. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kartoittaen yhteistyökumppaneita, ainestoja sekä parhaita toimintatapoja.

Tilaushistoriakeskus on sopinut, että päävastuu hankkeiden koordinoinnista on FM, historioitsija ja väitöskirjatutkija Lotta Vuoriolla (Helsingin yliopisto), jolla on sekä tutkimus- että toimittajakokemusta.

Share