Beställningshistorikcentralen rf.

Beställningshistorikcentralen rf. (Tilaushistoriakeskus, Tihke ry.), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto, grundad år 1933), är en vetenskaplig organisation som hjälper till med projekte som knyter sig till och bevakar kvaliteten av beställningshistoriker och lokalhistorisk forskning.

Beställningshistorikcentralen är också aktiv i internationellt samarbete. Den ordnade den XIV Nordiska lokalhistoriska konferensen i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner. För att kontakta vår kommittée för nordiskt och internationellt samarbete, vänligen mejla till centralens sekreterare eller ordförande.

KONTAKTUPPGIFTER

Marja Pohjola (sektererare)
marja.pohjola (at) outlook.com
Puh. 050 409 9777

Anna Sivula (ordförande)
ansivu@utu.fi
 

DE NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

1973 Danmark, Sostrup slot Lokalsamfundene i de seneste 100 år
1976 Finland, Viitasaari Bosättnings- och befolkningshistorien 1500−1850
1979 Norge, Gausdal By og bygd, stad og omland
1982 Sverige, Sigtuna Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800−1920
1985 Danmark, Slagelse De folkelige bevägelser
1988 Finland, Karis Lokalsamhället mellan världskrigen 1918−1939
1991 Norge, Granavollen Lokalsamfunn og övrighet 1550−1750
1995 Sverige, Stockholm Indvandring
1998 Danmark, Magleås Lokalhistorisk litteratur og forskning i dag
2002 Finland, Järvenpää Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten
2009 Norge, Oslo Stedet - et skäringspunkt mellom dominante og icke-dominante kulturer
2012 Sverige, Stockholm Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950−2010
2015 Danmark, Århus The Nordic Welfare City of the 20th Century
2018 Finland, Helsingfors Lokalitet i brytningstider
(2021 Sverige, Stockholm)
 

 

LOKALHISTORIA I NORDEN

Norsk lokalhistorisk institutt
Postadress: Postboks 8045 Dep., NO-0031 Oslo
Adress: Observatoriegata 1 B, NO-0254 Oslo
E-mail: nli@lokalhistorie.no
lokalhistorie.no

Stads- och kommunhistoriska institutet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
S-106 91 STOCKHOLM
E-mail: heiko.droste@historia.su.se
Stads- och kommunhistoriska institutet

Aarhus Stadsarkiv
Vester Alle 12
DK-8000 Aarhus C
E-mail: sbch@aarhus.dk

Share