Beställningshistorikcentralen rf.

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), hjälper till och bevakar kvaliteten av beställningshistoriker och lokalhistorisk forskning. Beställningshistorikcentralen kommer att ordna den nästa Nordiska lokalhistoriska konferensen i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER

Marja Pohjola (sektererare)
marja.pohjola (at) outlook.com
Puh. 050 409 9777

Anu Lahtinen (ordförande)
anu.z.lahtinen@helsinki.fi

 

LOKALHISTORIA I NORDEN

Norsk lokalhistorisk institutt

Postiosoite: Postboks 8045 Dep., NO-0031 Oslo
Käyntiosoite: Observatoriegata 1 B, NO-0254 Oslo
Sähköposti: nli@lokalhistorie.no
lokalhistorie.no - Norjan paikallishistoriainstituutin (Norsk lokalhistorisk institutt) ylläpitämä verkkosivusto

Stads- och kommunhistoriska institutet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
S-106 91 STOCKHOLM
Sähköposti: lars.nilsson@historia.su.se
Stads- och kommunhistoriska institutet

Aarhus Stadsarkiv
Vester Alle 12
DK-8000 Aarhus C
Sähköposti: sbch@aarhus.dk

Share