Yrjö Kaukiainen

SJUTTONHUNDRATALET - EN DJUPGÅENDE BRYTNINGSTID I SYDÖSTRA FINLAND

Professor emeritus Yrjö Kaukiainens föreläsning ordnas i Maritimcentret Vellamo, Kotka, i samband med det XIV Nordiska lokalhistorikermötet. I en öppen föreläsning berättar prof. Kaukiainen om sjuttonhundratalet som en djupgående brytningstid i sydöstra Finland. Kaukiainen har forskat ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia.

Subscribe to RSS - Yrjö Kaukiainen