Tausta- ja yhteystiedot

Paikallishistoria.fi -sivusto on Tilaushistoriakeskus ry:n julkaisualusta. Tilaushistoriakeskuksen hallitus ohjaa sivuston toimintaa ja nimittää sen toimituskunnan. Sivustolla tiedotetaan ajankohtaisista paikallishistorian tutkimukseen liittyvistä tapahtumista, esitellään Tilaushistoriakeskuksen toimintaa sekä alan tapahtumia ja käydään aiheeseen liittyvää keskustelua. Sivuilla on myös kehitteillä oleva Wiki-osio, joon kootaan paikallishistorian tutkimuksen aineistoa niin ammattitutkijoiden kuin harrastajienkin käyttöön.


ToimituskuntaAnu Lahtinen, päätoimittaja
Suomen historian ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

 

Share