Wiki

Mitä kirjoitat Wiki-sivuille?

Wiki-sivuston tarkoituksena on antaa tiivistetyssä muodossa perustietoja Suomen paikallisen hallinnon alueista ja alueilla toimivista yhteisöistä sekä yrityksistä eri aikoina. Painopiste on historiallisen tiedon osalla. Sivustolle tutkijat voivat tuottaa vapaasti, omalla nimellään varustettuja tietoja, joita he ovat tutkimustensa yhteydessä koonneet. Tietojen oikeellisuuden takaa tutkijoilta ja toimitukselta tuleva arviointi. Virheellisiä tietoja koskevat korjausehdotukset olemassa oleviin kirjoituksiin pyydetään lähettämään toimituskunnalle. Wiki-hanke on tällä hetkellä lepotilassa, mutta etsimme mahdollisuuksia aktivoida ja rahoittaa sen toimintaa.

Wiki jakautuu seuraaviin osastoihin:

Share