Kunnat ja seurakunnat

Kunnat ja seurakunnat sisältää tiiviissä muodossa perustietoja Suomen vanhoista ja nykyisistä kunnista/pitäjistä ja seurakunnista nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tavoitteena on saada tiedot 1) sijainnista ja alueellisista muutoksista, 2) hallintomuodon muutoksista, 3) paikkakunnan kuulumisesta laajempiin hallinto- ja oikeudenkäytön alueisiin, 4) kunnallishallinnon alkamisesta, 5) muista merkkitapahtumista (esim. kansakoulun alkaminen) ja 6) kylien nimistä (myös ruotsiksi). Lisäksi sivustoilla voidaan julkaista erilaista historiallista tilastoaineistoa, kuten esimerkiksi pinta-alatietoja, asukaslukuja, muita väestötietoja, tilastoja poliittisten voimasuhteiden muutoksista, taloudellisista oloista, luku- ja kirjoitustaidosta, lehtien levikistä.

Share